• Kompensimi i Pronarëve,premtim i mbajtur

  Kompensimi i Pronarëve,premtim i mbajtur

 • Pas 25 vjetësh më në fund me një zgjidhje për pronat

  Pas 25 vjetësh më në fund me një zgjidhje për pronat

 • 1
 • 2

Njoftim

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 473, datë 01.06.2017 Lexo më shumë

Urdhër Nr.187 datë 05/06/2017

Për Zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr.473, datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarise, sjelljes apo Lexo më shumë

Urdhër Nr.188 datë 05/06/2017

“Ngritjen e grupit të punës për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr.473, datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave Lexo më shumë

Njoftim 22/05/2017

Në mbështetje dhe në zbatim të VKM Nr.383, datë 19.05.2010 “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit Lexo më shumë
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5